Privacy beleid

Privacy beleid

Engelenlicht werkt conform de wet- en regelgeving die van toepassing is op de omgang met persoonlijke gegevens. Deze wet heet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Engelenlicht doet haar best om de privacy van haar cliënten te waarborgen. Hiertoe gaat Engelenlicht zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat alleen bevoegden  toegang hebben tot uw gegevens. Dit betreft zowel uw persoonsgegevens alsmede de inhoud van een consult (reading en/of healing) of workshop.

Indien het voor het voeren van de financiële administratie of onderhoud van de digitale omgeving noodzakelijk is dat een deel van uw persoonsgegevens wordt gedeeld met derden, zijn deze derden eveneens gebonden aan geheimhouding. 

Engelenlicht is conform de wetgeving verplicht een cliëntendossier aan te leggen en te onderhouden. Het cliëntendossier is een digitaal dossier beveiligd met een wachtwoord. Het cliëntendossier bevat de consultverklaring, aantekeningen van ieder consult, correspondentie (inclusief e-mail) en facturen. Het cliëntendossier wordt gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Conform de eisen van het CAT-collectief is Engelenlicht verplicht een consultverklaring te gebruiken en in het dossier te voegen. U ontvangt dit formulier per e-mail, of aan het begin van een consult. Voor online-consulten dient de consultverklaring voorafgaand aan het consult ontvangen te zijn door Engelenlicht. De consultverklaring wordt digitaal opgeslagen, waarna de papieren versie wordt vernietigd.

Met een schriftelijke verzoek kunt u het cliëntendossier dat betrekking heeft op u, inzien of kan het cliëntendossier dat betrekking heeft op u (in uw bijzijn) aangepast worden of worden verwijderd, tenzij er een wettelijke (juridisch aanwijsbare) reden is uw dossier nog te bewaren. Verder kunt u een kopie vragen van het cliëntendossier dat op u van toepassing is.


Engelenlicht gebruikt van u de volgende gegevens:

Geslacht

Naam, adres, postcode, woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer en e-mailadres

Datum van het consult 

Eventuele bedrijfsnaam (t.b.v. eventuele facturering)

Type reading en/of healing

Zwangerschap (ja/nee)

Gebruik van medicatie die het bewustzijn kan beïnvloeden (ja/nee)

Om op een verantwoorde manier de diensten te kunnen verlenen, noemt Engelenlicht aan het begin van een consult een aantal psychiatrische aandoeningen, met de vraag of de cliënt gediagnosticeerd is (geweest) voor één van deze aandoeningen. De cliënt wordt dringend verzocht in geval het één van de aandoeningen heeft of heeft gehad, de vraag bevestigend  beantwoorden, maar hoeft niet te vermelden welke aandoening het betreft. Evenmin zal in het cliëntendossier worden vermeld welke aandoening het betreft. 

Indien Engelenlicht het wenselijk dan wel noodzakelijk acht te overleggen met collega's, worden uw gegevens geanonimiseerd gebruikt.