Privacy beleid

Privacy beleid

Engelenlicht werkt conform de wet- en regelgeving die van toepassing is op de omgang met persoonlijke gegevens. Deze wet heet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Engelenlicht doet haar best om de privacy van haar cliënten te waarborgen. Hiertoe gaat Engelenlicht zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Dit betreft zowel uw persoonsgegevens alsmede de inhoud van een consult (reading en/of healing).

Om uw privacy te kunnen waarborgen onthoudt Engelenlicht zich van het werken met formulieren op haar website. Om dezelfde reden vindt u op de website van Engelenlicht wel een e-mailadres, maar wordt u niet automatisch door gelinkt naar dit e-mailadres. 

Indien het voor het voeren van de financiële administratie of onderhoud van de digitale omgeving noodzakelijk is dat een deel van uw persoonsgegevens wordt gedeeld met derden, zijn deze derden eveneens gebonden aan geheimhouding. 

Engelenlicht is conform de wetgeving verplicht een cliëntendossier aan te leggen en te onderhouden. Het cliëntendossier is een digitaal dossier beveiligd met een wachtwoord. Het cliëntendossier bevat de consultovereenkomst, aantekeningen van ieder consult, correspondentie (inclusief e-mail) en facturen. Het cliëntendossier wordt gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Conform de eisen van het CAT-collectief is Engelenlicht verplicht een consultovereenkomst te gebruiken en in het dossier te voegen. U ontvangt dit formulier per mail, en kunt dit ingevuld en voorzien van handtekening meenemen naar het consult. Voor online-consulten dient de consultovereenkomst voorafgaand aan het consult ontvangen te zijn door Engelenlicht. De consultovereenkomst wordt digitaal opgeslagen, waarna de papieren versie wordt vernietigd.

Met een schriftelijke verzoek kunt u het cliëntendossier dat op u betrekking heeft inzien of kan het cliëntendossier dat op u betrekking heeft (in uw bijzijn) aangepast worden of worden verwijderd, tenzij er een wettelijk (juridisch aanwijsbare) reden is uw dossier nog te bewaren. Verder kunt u een kopie vragen van het cliëntendossier dat op u van toepassing is.

Engelenlicht gebruikt van u de volgende gegevens:

Geslacht

Naam, adres, postcode, woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer en e-mailadres

Datum van het consult 

Eventuele bedrijfsnaam (t.b.v. eventuele facturering)

Type reading en/of healing


Indien Engelenlicht het wenselijk dan wel noodzakelijk acht te overleggen met collega's, worden uw gegevens geanonimiseerd gebruikt.