Privacy beleid

Privacy beleid

Engelenlicht opleidingen werkt conform de wet- en regelgeving die van toepassing is op de omgang met persoonlijke gegevens. Deze wet heet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Engelenlicht opleidingen doet haar best om de privacy van haar cursisten te waarborgen. Hiertoe gaat Engelenlicht opleidingen zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat alleen bevoegden  toegang hebben tot uw gegevens. Dit betreft zowel uw persoonsgegevens alsmede de inhoud van een workshop.

Indien het voor het voeren van de financiële administratie of onderhoud van de digitale omgeving noodzakelijk is dat een deel van uw persoonsgegevens wordt gedeeld met derden, zijn deze derden eveneens gebonden aan geheimhouding. 


Engelenlicht opleidingen gebruikt van u de volgende gegevens:

Geslacht

Naam, adres, postcode, woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer en e-mailadres

Datum en naam van de workshop  

Eventuele bedrijfsnaam (t.b.v. eventuele facturering)

Zwangerschap (ja/nee)

Gebruik van medicatie die het bewustzijn kan beïnvloeden (ja/nee)

Vermelding van eventuele psychiatrische stoornis (hier wordt naar gevraagd op het inschrijfformulier).

Indien Engelenlicht opleidingen het wenselijk dan wel noodzakelijk acht te overleggen met collega's, worden uw gegevens geanonimiseerd gebruikt.