Engelen weekbericht

Week 50 

"Onschuld

In je leven zul je dagelijks dingen meemaken die je als negatief ervaart. Dit kunnen kleine ergernissen of ongemakken zijn.

Het kunnen ook situaties of ervaringen zijn die hevige emoties als boosheid, verdriet, wanhoop, jaloezie enzovoort in je losmaken. Weet dan dat je in de Bron een plan hebt gemaakt, met daarin de grote lijnen van je leven. Je hebt ervoor gekozen om je als ziel te ontwikkelen, door deze dingen hier als mens mee te maken.

Accepteer de emoties, probeer zo soepel en goed mogelijk om te gaan met de situatie. Laat het daarna los.

En onthoud dat als er anderen betrokken zijn hierbij, jullie als zielen hebben afgesproken om samen iets te gaan ervaren." 

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) 


Week 49

" Loslaten

Nu het jaar op zijn einde loopt, is het tijd om los te laten wat is geweest. Het is ook tijd om datgene of diegene los te laten, wat of die niet langer bij jouw leven past.

Door je leven op deze manier op te schonen, maak je ruimte voor activiteiten en mensen die nu en in de toekomst je leven verrijken.

Laat los met liefde, respect en dankbaarheid, en zet zo je hart open om nieuwe zegeningen in je leven te ontvangen." 

(Kaart uit: Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.)Week 48 

"Eigen ondernemerschap

Wanneer je een eigen ondernemer bent, kun je je werk in principe goed afstemmen op je wensen en mogelijkheden. Je hebt dan ruimte om te doen wat je echt wilt, en kunt de tijd die je werkt indelen naar wat voor jou optimaal is.

De kern van dit ondernemerschap ligt in het volgen van je eigen hart en respecteren van je eigen grenzen. Dit is iets wat je ten allen tijden vast kunt houden, in elke situatie in je leven.

Je kunt ons, de Engelen, hierbij dagelijks om hulp en advies vragen.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat jij degene bent die je leven vormgeeft. Jij bent de kapitein van je eigen schip en je mag navigeren op het kompas van je eigen hart. Dan zorgen wij voor de wind in de zeilen en staan je bij in roerige wateren. Dus durf de leidende positie te nemen in je eigen leven." 

(kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) 


Week 47

" Oefening, oefening, oefening

De weg naar een mooie, sociale, duurzame en vreedzame wereld kan voor jullie als mens een utopie, een onbereikbaar ideaal lijken. Immers, de menselijke geschiedenis zit vol met lijden en onrechtvaardigheid, oorlogen & conflicten. Ook een leven in harmonie met de Aarde, op een duurzame manier, lijkt op dit moment slechts voor weinigen haalbaar te zijn.

Maar net als met al het andere, wordt je ergens beter in door er simpelweg dagelijks tijd, energie en eventueel geld of andere middelen aan te besteden. Dit geldt voor jou als individu en voor de groepen & samenleving waar je deel van uitmaakt.

Wees geduldig en liefdevol met jezelf en elkaar, en blijf "oefenen" tot er een prachtige nieuwe wereld is gecreëerd." 

(Kaart uit: Magische boodschappen van de Elfen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 46

" Helderziendheid

Wat je fysieke ogen zien, wordt je ingegeven door je ego & door leiding vanuit de Andere Wereld, waar de Engelensferen deel van uitmaken.

Wat je met je 3e oog waarneemt, wordt geleid door het spirituele deel van jou, dat o.a. in contact is met ons, de Engelen. Dingen helder zien, betekent dat je situaties of mensen vanuit een breder perspectief en vanuit meer liefde kunt zien.

Het brengt je rust, liefde, gevoel voor schoonheid, verbinding en zingeving. Het aspect van rust komt doordat je 3e oog je helpt zeker te zijn van je keuzes.

Probeer de wereld waarin je leeft zoveel mogelijk te zien met je fysieke ogen & met een schoon en zuiver werkend 3e oog. Zo kun je optimaal genieten van de liefde en schoonheid die in dit aardse bestaan besloten ligt." 

(Kaart uit: Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 45

" Betrouwbare leiding

Vanuit de Engelensferen brengen we jullie doorlopend inspiratie om je eigen leven en/of deze wereld te verbeteren. Deze inspiratie kan vervolgens verzwakt worden door rationele bezwaren of angsten.

Wij Engelen zullen je blijven aanmoedigen toch iets te gaan doen met de ideeën die voortkomen uit die inspiratie. Wanneer je ons vraagt om je stap voor stap te helpen met de uitvoering van een idee, zal je opeens merken dat dingen (onverwachts) wel haalbaar zijn.

Onzichtbaar (voor je fysieke ogen) staan wij achter je en brengen je graag alles wat nodig is om deze ideeën en inspiratie te volgen en te manifesteren."  

(Kaart uit Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 43

"Assertiviteit

Het leven is bedoeld om te leren en te ervaren. Dit mag op een manier die zo soepel en plezierig mogelijk verloopt.

Je eigen waarheid leren spreken op een rustige en liefdevolle manier, kun je ook doen door er een spel van te maken.

Haal voor jezelf en anderen de zwaarte ervan af, door dit in kleine stappen te oefenen en doen. Beloon jezelf, al is het maar met iets heel kleins of geef jezelf een complimentje als het lukt.

Zo blijf je in een prettige flow waarin jij je assertiviteit gaat manifesteren." 

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 42

" Familie

Als inwoner van een land ben je lid van een enorme familie van landgenoten. Dit zijn de mensen met wie je het land deelt. Net zoals in een familie die bestaat uit bloedbanden of een gedeeld gedachtengoed, kun je elkaar vasthouden en versterken, en plezier delen met elkaar, of grotendeels je eigen weg gaan.

Je hebt de keuze als lid van deze familie van landgenoten of je solidair bent, deelt, liefdevol en behulpzaam bent. Je hebt de keuze of je je openstelt voor de leden van deze familie, met een open mind. Je hebt ook de keuze of je er samen een mooi land van maakt en de natuur behoudt.

Wij (Engelen) willen je vragen om je hart de leidraad te laten zijn voor de manier waarop je lid bent van deze familie van landgenoten, en zorg te dragen voor elkaar en het land waarop en waarin je met elkaar leeft."  

(Afbeelding: gedeelte van de kaart Familie uit Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.)


Week 41

" Indigo

De levensdoelen van individuele mensen en groepen mensen veranderen tijdens levens zelf, en door de tijd van generaties heen. Het is lang sociaal wenselijk geweest om je communicatie en gedrag af te stemmen op groepsnormen. Deze groepsnormen betekenden vaak dat je beleefde antwoorden gaf, die niet overeenkwamen met je eigen gedachtes en gevoelens. 

Ook werd er gedrag van je verwacht waarin het groepsbelang of de groepsnormen belangrijker waren dan je authentieke zelf. Een mooi voorbeeld daarvan is " Voor wat hoort wat". Dus als iemand iets voor je had gedaan, stond je eigenlijk in de schuld bij die persoon. De ander kon daarmee druk op je uitoefenen deze " schuld" in te lossen op een manier en moment dat het de ander uitkwam.

Voor nu is het juist de bedoeling dat je leert, om met respect, je eigen waarheid te spreken en de dingen te doen die overeenkomen met je authentieke zelf.

Indigo kinderen en volwassenen doen dit dikwijls al omdat ze zich hiertoe geroepen voelen, terwijl ze al snel merken of beseffen dat dit door anderen vaak niet gewaardeerd wordt. Toch gaan zij hierin een weg voor, die velen nu mogen volgen. Het is namelijk de eerlijkheid naar jezelf en de ander die besloten ligt in deze eerlijke communicatie en manier van handelen, die jou en anderen naar een hoger niveau van liefde tilt." 

(Kaart uit: Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.)


Week 40

" Ga ervoor!

Wij, de Engelen, brengen jullie regelmatig inspiratie om dingen te doen die passen bij jullie zielendoelen. Dat zijn ideeën waar jullie in eerste instantie helemaal blij van worden. Maar al snel schuift je ego allerlei bezwaren en denkbeeldige problemen naar voren. Die ondermijnen je vertrouwen in jezelf en in een mooie uitkomst van hetgeen je wilt gaan doen.

Wij Engelen moedigen je daarom met groot enthousiasme aan om je hartenwensen te volgen. Gebruik je verstand om je dromen op een goede manier te realiseren. En blijf vooral vasthouden aan de uitkomst die jij wenst.

Oftewel, ga ervoor! Laat je harts-vreugde je de energie geven om door te blijven gaan met het verwerkelijken van je dromen!

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.)Week 39

" Assertiviteit

Op dit moment is de planeet Mercurius nog retrograde. Daardoor kan een gezonde en liefdevolle assertiviteit plotsklaps doorschieten in een hele felle reactie, die de communicatie en samenwerking geen goed doet.

Vraag ons daarom alsjeblieft om je te helpen rustig, liefdevol en tactvol te blijven in het samenzijn en de relatie met anderen. Je kunt Aartsengel Raguël vragen je te helpen de harmonie in je samenzijn te bewaren en in je communicatie afgestemd te zijn op jezelf en anderen.

Zo houd je de communicatie met anderen open en vergroot je je kans op succes."

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 38

" Reinigen en ontgiften

Als mens besta je uit een fysiek lichaam, met daarin en daaromheen energie. Hoe meer liefdes-energieën je lichaam en aura bevatten, hoe hoger je trilling. Je voelt je dan als mens van binnen en van buiten schoon.

Door heel goed voor je lichaam te zorgen, met gezonde voeding (als het lukt biologisch) en met zuiver bronwater, reinig je je lichaam. Je laat dan lagere energieën als stress makkelijker los.

Zo help je je lichaam en geest om makkelijker liefdes-energieën te ontvangen en te geven."

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 37

" Helderziendheid

Ieder mens beziet de wereld vanuit zijn of haar eigen positie en op eigen wijze. Dit vloeit voort uit de liefde, wijsheid en levenservaring die je als mens hebt opgebouwd in dit leven en andere levens. Ieders visie is uniek en even waardevol in het grote geheel. 

Het is je uitdaging als mens om je eigen unieke visie te koesteren en je open te stellen voor hetgeen een ander ziet. Zeker omdat je als mens maar beperkt bent in wat je kunt overzien. In gewone taal hebben jullie het dan over je blinde vlekken, datgene wat je ontgaat vanuit je eigen beperkingen.

Wanneer je steeds beter en meer je eigen angsten en vooroordelen loslaat, wordt je visie vanzelf steeds helderder."  

(Kaart uit: Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 36

" Een duidelijk Ja!

Als mens kun je het gevoel hebben dat je je op een donkere plek bevindt, waar er nog wel wat licht is, groei en leven. Er is dan voor jou op dat moment echter te weinig licht om te ontspannen en floreren.

Dat kan hevige emoties teweegbrengen en een gevoel dat je alle moeilijkheden van je af wilt spoelen.

Wanneer je de Engelen dan om hulp vraagt, kan er een antwoord komen dat anders is dan je verwacht. Dat komt omdat we er meestal voor kiezen om je informatie te brengen over wat jij kunt doen om je beter te voelen. Of informatie die je helpt om de situatie te veranderen.

Een duidelijk ja of nee op een vraag, helpt je meestal niet om te groeien. Vandaar onze keuze om je in plaats daarvan bruikbare informatie te brengen die precies is afgestemd op jou en je situatie.

Wanneer je deze aanwijzingen opvolgt, zul je merken dat je gevoelens tot rust komen. Er komt dan weer een flow, licht en groei."  

(Kaart uit: Magische Eenhoorns orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) 


Week 35

"Luister naar je intuïtie

Je lichaam en zielswezen zijn zo ontworpen, dat je permanent in verbinding bent met De Bron en de Lichtwezens, waaronder de Engelen.

Wij brengen onze boodschappen voortdurend bij jullie, vergezeld van een hoge dosis onvoorwaardelijke Liefde. Als mens kun je je openstellen, je hart en geest openen, om deze liefdevolle en begeleidende boodschappen te ontvangen.

Wanneer je dat doet, laat je daarmee automatisch al meer Liefde, zachtheid en Licht je leven instromen. Tegelijk helpt alles wat je zelf doet om vanuit (meer) liefde te leven ook al om je hart verder open te zetten en onze begeleiding en aanmoediging te ontvangen.

Wij willen graag als team met je samenwerken, en je helpen om lichter te leven in alles wat je in je dagelijks leven tegenkomt."  

(Kaart uit Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) 


Week 30

Lieve mensen,

Toen ik de Engelen vandaag vroeg naar hun weekbericht, kreeg ik zeer beslist te horen dat ze willen dat ik eerst voor mezelf ga zorgen. Oftewel, eerst vakantie gaan houden.

De grote valkuil van zelfstandig ondernemer zijn, is dat je gewoon door wilt gaan, en ook tijdens een vakantie periode bepaalde dingen voor het werk wilt blijven doen, of bereikbaar wilt blijven.

Toch is het gezonder om dat juist niet te doen, zelfs niet dingen vooruit te doen.

De gechannelde weekberichten verschijnen weer vanaf 29 augustus (week 35).

Liefs en een hele fijne zomer gewenst!

(Kaart uit: Magische boodschappen van de Elfen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 29

" Kind

In jullie westerse samenleving zijn velen van jullie gewend geraakt aan een hoog tempo van leven. Jullie dagen zijn vaak gevuld met veel activiteiten, prikkels en ontmoetingen.

Wanneer er dingen zijn die jullie emotioneel raken, is jullie eerste impuls veelal om daarop te reageren naar buiten toe.

Wij willen jullie vragen om dan juist beter bij jezelf te blijven en in gesprek te gaan met je Innerlijk Kind. Alle zorgen, angsten en pijn van je Innerlijk Kind kleuren namelijk je reactie naar anderen en naar hoe je de wereld ervaart.

Hierbij helpt het om juist wat meer tijd vrij te maken voor jezelf. Meer rust in je leven brengt je dikwijls meer ruimte om naar binnen te keren.

Wanneer je het gevoel hebt, dat je echt geen tijd kunt vrijmaken hiervoor, kun je ons om hulp vragen. Wij brengen graag onder je aandacht wat er mogelijk is of brengen veranderingen in je leven die de ruimte creëren voor je.

Wanneer je met je Innerlijk Kind in gesprek gaat, kun je Aartsengel Gabriël hierbij ook om hulp vragen. Zij staat je graag bij om liefdevol, geduldig en zorgzaam om te gaan met je Innerlijk Kind."

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 28

" Vraag

Één van de dingen die wij Engelen zien gebeuren, is dat velen van jullie rondlopen met vragen rondom zingeving. Zoals: 

" Wat is de zin van mijn leven?" 

" Wat heeft het voor zin dat ik mijn best doe om de wereld te verbeteren?" 

" Wat heeft het voor zin dat we hier nog zijn als mensheid, wanneer er zoveel lijden is en we de wereld stukmaken?" 

Dit zijn mooie vragen, juist omdat ze voortkomen uit jullie individuele én collectieve ziel.

Je ziel is altijd op zoek naar liefde, harmonie en verbinding. Je ziel wil ook dat je de dingen doet en ervaart, waarvoor je in dit leven bent geïncarneerd als mens.

Wij helpen je graag jouw antwoorden te vinden op jouw vragen. Vraag ons je hierbij te helpen en stel jezelf open voor de antwoorden die wij je brengen." 

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.)Week 27

" Richt je op dienstbaarheid

Als mens kom je heel puur in deze wereld, met een heel scala aan eigenschappen en kleuren. Naarmate je opgroeit, raakt een deel van deze eigenschappen vergeten of op de achtergrond, omdat je dan vooral leert over kwaliteiten als rekening houden met anderen en je aanpassen aan de groep.

Wanneer je volwassen bent, mag je al die prachtige kleuren en aspecten van jezelf weer rustig naar voren laten komen. Het helpt je om dit te doen vanuit een liefde voor je omgeving en de wereld waar je deel van uitmaakt. 

Stel jezelf de vraag hoe jij dienstbaar kunt zijn aan de wereld, op een manier die bij jou past en jou gelukkig maakt. Dan volgt vanzelf het antwoord op deze vraag.

Misschien is het eerst tijd om dienstbaar te zijn aan jezelf, om goed voor jezelf te zorgen. Het kan ook zijn dat je antwoord je al een idee geeft van wat je voor anderen of misschien de natuur kunt betekenen.

Volg het antwoord op vanuit de liefdes-en gelukstroom die het met zich meebrengt. Zo kan deze wereld genieten van jouw puurheid en al jouw prachtige kleuren!"


(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) 


Week 26

" Vegetariër en Veganist

Verse groenten en vers fruit geven ons belangrijke voedingsstoffen voor ons lichaam. Het eten van de groenten en fruit in het seizoen dat ze van nature groeien, geeft extra levenskracht en helpt je je af te stemmen op de kwaliteiten van het seizoen waarin je je bevindt.

De Engelen adviseren je om heel bewust komende tijd veel groenten en fruit te eten en zo goed voor je lichaam en energie te zorgen.

Door daarbij eten met veel suikers en vetten, en rood vlees te minderen of te laten staan, verhoog je ook je trilling. Zo wordt het ontvangen van de liefdevolle en ondersteunende boodschappen van de Engelen makkelijker voor je.

Hierdoor kun je je zekerder en steviger voelen, ook in uitdagende situaties en omstandigheden."  

(Kaart afkomstig uit: Engelentherapie orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) Week 25

" Spelen

Deze week wordt weer een warme zomerweek, waarbij het natuurlijk is om jezelf te verkoelen met water.

Water is een element dat de kracht van spelen in zich draagt; spelen in en met water bijvoorbeeld. Het nodigt uit los te laten, te ontspannen en te genieten.

Schenk deze week extra aandacht aan speelsheid in jezelf en geef jezelf de vreugde en energie van spelen."  

( Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.)Week 24

" Houd eerst van jezelf

Van jezelf houden is de eerste stap in een liefdevolle relatie met jezelf, anderen en de wereld waar je deel van uitmaakt.

Als kind leer je van jezelf te houden door de liefde die je ontvangt van anderen. Wanneer je volwassen bent, is het jouw taak om volledig jezelf te accepteren en van jezelf te houden.

Dit geldt ook voor de delen van jezelf die anderen niet zagen, of niet accepteerden/waardeerden. Door ook deze aspecten van jezelf te zien, lief te hebben en te omarmen, ga je jezelf weer als heel ervaren.

Iedere stap die je in dit proces zet, helpt je om met meer liefde jezelf te verhouden tot anderen en je eigen leven. Zo lever jij een actieve bijdrage aan je eigen levensgeluk en een liefdevolle wereld." 

(Kaart: gedeelte van een kaart uit Engelen en Romantiek orakelkaarten, Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij b.v.) Week 23

" Let op de tekens.

Als mens vind je het regelmatig nog lastig om te vertrouwen op je eigen intuïtie en op de boodschappen die wij Engelen jou brengen. Vraag ons gerust om een teken, waarmee wij bevestigen dat je ons goed hebt begrepen.

Wij gebruiken spontaan veren. Maar ook tekens als wolken in een bepaalde vorm, een zonnestraal of een boodschap die je hoort bijvoorbeeld in een gesprek.

Voel de liefde en gratie in onze boodschappen en tekens. Ze helpen jou om lichter in je leven te staan en door te gaan op je pad."

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, uitgeverij Koppenbol b.v.) Week 22

`` Liefde

Je hart is een wonderschone plek, gevuld met Liefde en alle facetten en aspecten van Liefde zoals verbinding, zachtheid, compassie en samenwerking. Ook puur zijn als een kind, spelen, genieten en verwonderen horen hierbij.

Liefde brengt gevoelens van zwaarte tot rust, helpt je het los te laten of er luchtiger mee om te gaan. Geef tijd en energie aan de dingen en mensen die je hart vervullen met Liefde. En geniet!´´

(foto uit het orakel Dagelijkse leiding van je Engelen, Doreen Virtue, uitgeverij Koppenbol b.v.) 


Week 21

¨ Nieuwe carrière

De focus van je werk is aan het veranderen en wel in een positieve, nieuwe en succesvolle richting.

Om het prachtige Bronlicht in je eigen ziel te laten schijnen, is het op bepaalde momenten in je leven nodig om te veranderen van richting. Dit kan betrekking hebben op een nieuwe carrière in je werk. Maar het kan ook zijn dat je een nieuwe richting op mag met je hobby, spirituele pad, liefdesleven of andere aspecten van je leven.

Zo´n verandering kan gevoelens van chaos of andere hevige emoties of gedachten meebrengen. 

Weet dan dat je ingeving om van richting te veranderen goddelijke inspiratie is. Ze komt naar je toe in Liefde om jou een gouden overvloed te brengen, en jou te laten stralen in al je pracht en glorie.¨


(Kaart uit: Magische boodschappen van de Elfen orakelkaarten, Doreen Virtue, uitgeverij Koppenbol b.v.) Week 20

¨ Vader Heling

Je persoonlijke kracht neemt toe wanneer je alle vader-gerelateerde issues aan Het Licht geeft.

Veel van wat er in de wereld gebeurt, lijkt dikwijls het gevolg te zijn van de beslissingen die door een relatief kleine groep (wereld-) leiders wordt genomen. Echter, dit is een menselijke illusie. 

Alles hangt samen met elkaar en leiders ontstaan wanneer een groep mensen (onbewust) besluit zich te laten leiden. Wij willen jullie bewust maken van je eigen rol in het geheel. Hiermee roepen wij natuurlijk niet op tot anarchie of revolutie! Immers, de enige weg naar een mooiere wereld loopt via een pad van liefde.

Leiderschapskwaliteiten en mannelijke leiders raken vaak aan onbewuste issues die je als mens kunt hebben met een vaderfiguur. Door je eigen onverwerkte ervaringen te helen, kom je meer en steviger in je eigen kracht te staan.

Dan krijg je een reëler beeld van wat jouw eigen mogelijkheden zijn in situaties waarin je je onmachtig voelt, en die betrekking hebben op bijvoorbeeld (geo-)politieke aangelegenheden.¨


(Kaart uit Magical Mermaids and Dolphins oracle cards, Doreen Virtue, uitgeverij Haylife)
Week 19

`Grond jezelf

Een hele goede en prettige manier om jezelf te aarden, met twee benen stevig op de grond te staan, is tijd doorbrengen in de natuur. Het is belangrijk daarbij dat je jezelf bewust openstelt voor de plek waar je je bevindt, en de schoonheid ervan laat doordringen tot in het diepst van je wezen.

Dit brengt balans in jezelf en maakt dat je rustiger en makkelijker om kunt gaan met zwaardere/ lagere energieën in je leven.´ 

(Kaart: afbeelding en gedeeltelijke tekst uit Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, uitgeverij Koppenbol B.V.) Week 12

" Deze week vragen we jullie om extra aandacht te besteden aan alle kleuren die deze wereld heeft. 

Er is een lange periode verstreken waarin er vele uitdagingen waren, en ook nu zijn er nieuwe uitdagingen. Dit zijn namelijk de groeikansen die wij jullie aanbieden, zodat jullie zielen zich kunnen ontwikkelen.

Daarbij is het belangrijk dat je je open blijft stellen voor al het moois, alle liefde, muziek, schoonheid en andere rijkdommen van het leven. Neem deze week bewust de tijd om hier extra veel van te genieten." 

(Afbeelding: Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol B.V.)


Week 11

" Richt je op dienstbaarheid

Iedere ziel komt dit leven in als mens met een aantal eigen levensopdrachten. Op zielsniveau heb je met vele andere zielen afspraken gemaakt over wat jullie voor elkaar en met elkaar zullen zijn en betekenen. Jouw leven stroomt, wanneer je leeft naar de afspraken die er op zielsniveau zijn gemaakt. Het vult je hart met vreugde en voldoening.

De leegte die je als mens kunt ervaren wanneer je uit je flow bent, kun je slechts vullen met die echte zielsvreugde. Als mens leer je echter om die leegte te vullen met ´troostvoedsel´, aankopen doen, of overmatig veel passieve ontspanning zoals iedere dag vele uren tv kijken of surfen op het internet. 

Ook kan het zijn dat je onvoldoende tijd en ruimte met jezelf doorbrengt in stilte, terwijl je dit ook nodig hebt om jezelf weer op te laden met nieuwe energie. In die stilte kun je ook gevoelens van ongemak ervaren over het uit je flow zijn, wat je als mens soms liever vermijdt.

Individuele gebeurtenissen in je leven, maar ook grote collectieve gebeurtenissen als een pandemie of een gewapend conflict, kunnen er toe leiden dat je uit je flow raakt. Geef jezelf dan over aan tijd en rust voor jezelf, dingen doen waarmee je je echt ontspant en die je helpen pure harts-vreugde te ervaren.

Je hart is altijd de bron van je eigen flow, dus wees dienstbaar aan je eigen hart. Van daaruit vind je vanzelf de weg naar dienstbaarheid voor anderen en deze wereld." 

(Kaart uit: Dagelijkse leiding van je Engelen Orakelkaarten, Doreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol B.V.)Week 10

Bericht van Aartsengel Chamuel & Eenhoorns:

" Licht

De oorlog in Oekraïne houdt velen van jullie bezig. Er zijn grote zorgen, angsten, verontwaardiging en nog veel meer negatieve emoties rondom dit grote conflict tussen landen en haar inwoners.

Er zijn ook vele betuigingen van steun, solidariteit, compassie en liefde, ook vanuit Rusland & Russen zelf naar Oekraïne.

Ieder conflict, klein of groot, herbergt vele perspectieven, komt voort uit wensen-behoeftes en persoonlijke leerwegen van vele prachtige mensen. 

Ieder mens zonder uitzondering, draagt het Goddelijke Licht in zich. Streef naar vrede en harmonie vanuit je liefde voor jezelf, je medemens en deze wereld."

(Kaart: Magische Eenhoorns orakelkaarten, Doreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol B.V.)Week 9

" Succes!

De eerste stap in het behalen van succes, is luisteren naar je eigen hart. Daarin ligt n.l. je eigen wijsheid over wat bij jou past, wat goed is voor jou en wat jou gelukkig maakt.

De stappen die erna komen, uitdenken en handelen, kunnen moeilijker zijn omdat je ego (goed bedoeld) allerlei bezwaren en mogelijke problemen opwerpt. Wanneer je meegaat met je ego, zal succes per definitie uitblijven. 

Wanneer je echter je hart volgt en je verstand gebruikt om stap voor stap je hartenwensen te realiseren, volg je jouw eigen sprankelende pad naar succes."

(Kaart: Succes!, Archangel Gabriel oraclecards, Doreen Virtue, uitgeverij Hay House) Week 8

" Creativiteit

Je ziel maakt deel uit van de grote Goddelijke Ziel die zichzelf uitdrukt in creatie en manifestatie. Door jezelf ruimte en gelegenheid te geven voor creatieve expressie, voel je de goddelijke levenskracht en scheppingskracht door je heen stromen.

Dit helpt je te ontspannen, genieten en te vertrouwen op het leven. Het helpt je op creatieve wijze om te gaan met hetgeen je op je levensweg zult tegenkomen." 

(Kaart: Creativiteit, Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Doreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol B.V.) Week 7

" Positieve gedachten creëren positieve resultaten"

Alles in het universum is opgebouwd uit energie. Je gedachten hebben hun eigen energie die ze in jouw lichaam en aura brengen, en daarmee ook in deze wereld. 

Er is veel gaande in de wereld. De transitie naar een nieuwe wereld, naar een nieuwe liefdevolle manier van zijn, gaat vanzelfsprekend gepaard met de nodige negativiteit. Immers, alles wat gebaseerd is op angst en negativiteit zal eerst vol in het daglicht moeten komen, zodat daarmee uiterst helder wordt wat en hoeveel er mag veranderen.

In dit proces is het belangrijk je gedachten positief en liefdevol te houden, vertrouwen te hebben, en te blijven focussen op de wereld zoals die er in de toekomst mag zijn. Zo geef je met je gedachten al de eerste energetische vorm aan een prachtige nieuwe wereld, waarin liefde, rechtvaardigheid, duurzaamheid en plezier volstrekt normaal zullen zijn." 

(Kaart hieronder afkomstig uit Aartsengel Michaël orakelkaarten, Doreen Virtue, uitgeverij Koppenbol B.V.) 


Week 6

" Laat je verleden los.

Als mensheid mogen jullie toewerken naar een nieuwe manier van leven; een wereld waarin jullie verbonden zijn met jezelf, elkaar en de aarde. Jullie staan voor de taak en uitdaging een wereld te creëren die gebaseerd is op liefde, gelijkwaardigheid, samenwerking, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Om deze wereld en manier van leven te bereiken, is het nodig dat oude pijn, oude denkpatronen en manieren van doen worden losgelaten. Zowel individueel als collectief is het daarom belangrijk je eigen pijn, onvrede en negatieve ervaringen te helen en los te laten.

Vergiffenis is cruciaal in dit proces, omdat het een keuze inhoudt van erkennen wat er niet oké was, en het een keuze is om alles en iedereen dat erbij betrokken was, los te laten.

Vanuit de vrijheid die hierdoor ontstaat, is er dan echte ruimte individueel en samen om een nieuwe start te maken en een prachtige wereld te creëren." 

(De kaart bij dit bericht is uit het orakel Dagelijkse leiding van je Engelen, Doreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol B.V.) Week 5

" Geduld is een schone zaak.

Soms voel je hoe graag je ergens aan wilt beginnen, of je ideeën & plannen al wilt delen met anderen. Echter, alles heeft zijn eigen tijd, en Goddelijke Timing is essentieel om je plannen en wensen succesvol te laten zijn.

Net als wij je inspiratie brengen voor nieuwe projecten, brengen wij ook onder je aandacht wanneer het de juiste tijd is om aan de slag te gaan, met en tijdens iedere stap die daarbij hoort.

Neem deze begeleiding m.b.t. timing alsjeblieft serieus, ook wanneer je vanuit je emoties en enthousiasme al sneller zou willen gaan. Alle informatie die wij je brengen is tenslotte altijd voor jouw hoogste goed." 

(De kaart Het juiste Tijdstip is bedoeld om de boodschap visueel te ondersteunen, waarbij opgemerkt wordt dat de tekst op de kaart niet van toepassing is. De kaart is afkomstig uit het orakel Dagelijkse leiding van je Engelen, Doreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol B.V.)Week 4

" Als mens kun je bewust of onbewust op zoek zijn naar je tweelingziel en relaties met andere mensen waarmee je je op zielsniveau sterk verbonden voelt. Je bent dan op zoek naar verwante geesten waarbij je je geliefd en geaccepteerd voelt. Je herkent jezelf dan in de ander, wat je ook kan helpen jezelf te waarderen en lief te hebben.

Deze verwante geesten, zielen die dichtbij de jouwe staan, kunnen andere mensen zijn dan degenen waarmee je omringd bent in je dagelijkse leven. 

De Engelen en andere Lichtwezens zijn altijd bij je. Wanneer je ze hierom vraagt zullen ze je extra sterk hun onvoorwaardelijke Liefde sturen, zodat je je altijd en waar dan ook geliefd, geaccepteerd, gewaardeerd en gesteund voelt." 

(Kaart is afkomstig uit de orakelset Engelentherapie van Doreen Virtue, Koppenbol Uitgeverij B.V.) 


Week 3

" Deze week willen we je eraan herinneren dat alles begint en eindigt met Liefde. Liefde en je hart zijn het middelpunt van jezelf en je leven. 

Je hart is de plek waar je pure vreugde en geluk kunt ervaren. Het is de plek waar je naartoe kunt als er dingen zijn in je leven waar je niet of minder blij mee bent. Kijk dan opnieuw in je hart wat je in en met je leven wilt. 

Zo is jouw hart het anker in je leven."

( Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Dooreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol)Week 2

"De tweede week van januari is gestart, de schoolvakantie en feestdagen zijn weer voorbij. Houd je gedachten positief, blijf het leven voor je zien dat je graag wilt creëren en behouden.

Mooie gedachten helpen je op je pad te blijven en aan te trekken wat bij jouw zielenpad past.

Voel de ruimte en openheid die besloten liggen in deze nieuwe week. Het is een frisse start aan het begin van een nieuw jaar vol nieuwe kansen." 

( Dagelijkse leiding van je Engelen orakelkaarten, Dooreen Virtue, Uitgeverij Koppenbol)