Kerstspecial

23-12-2021


Lieve lezers,

Morgenavond is het kerstavond, en net als ruim 2000 jaar geleden is dit een magisch moment in de tijd. Het is een avond waarop we vieren dat er een ongekend liefdeslicht in deze wereld kwam, met de geboorte van het kindje Jezus.

Het is een avond om verhalen te vertellen aan elkaar, terwijl we knus in de warmte bij elkaar zijn. Of misschien kijk je een verhaal op je tv of lees je een boek. Verhalen kunnen iets moois in je leven kunnen brengen: een boodschap, ontspanning, verbondenheid, herkenning, een inzicht, of je moed geven en daarmee je leven onverwachts lichter maken. Dus stel jezelf open voor deze magie!

De Engelen en ik wensen je magisch mooie Kerstdagen en een sprankelend Oud & Nieuw!

Een oud Kerst verhaal in een Nieuw Gouden Licht

Lang, lang geleden waren er twee mooie mensen zwaar verliefd op elkaar. In die tijd werden veel stelletjes bij elkaar gebracht door hun ouders, die ze verplichtten om met elkaar te trouwen. Daarbij gebeurde het natuurlijk regelmatig dat deze mensen zowiezo wel met elkaar wilden zijn. En zo was het ook voor Jozef en Maria.

Op een dag kreeg Maria bezoek van de Engel Gabriël. Nu weet ik niet of jij zelf wel eens een Engel in vol ornaat bij je op bezoek hebt gehad, maar ik kan je vertellen dat zoiets een indrukwekkende gebeurtenis is! 

Aartsengel Gabriël vertelde aan Maria dat ze zwanger zou worden van een zoon, dat ze deze ook zou baren en ze hem Jezus moest noemen. Dat is nogal wat. Meestal laten de Engelen je wat subtieler weten hoe je je kind moet noemen. Zo subtiel zelfs, dat je denkt dat je zelf de naam hebt bedacht.

Enfin, alsof dit alles nog niet overweldigend genoeg was, ging Aartsengel Gabriël opgewekt verder met zijn heuglijke nieuws. Hij vertelde Maria dat haar zoon een groot man zou worden, dat hij een koning zou worden en als een Zoon van God zelf zou worden gezien.

Nu houdt God simpelweg van alle mensen. En alle kinderen die geboren worden, zijn zielen die een stukje pure goddelijkheid met zich meekrijgen als ze incarneren als mens. Dus waarom haar zoon dan speciaal Zoon van God zou worden genoemd was een raadsel voor Maria.

Ondertussen zijn we aangeland op een punt in dit verhaal dat talloze wendingen en versies kent. Velen geloven dat Maria en Jozef geen gemeenschap hebben gehad, en Maria opeens zwanger was. Dat God haar vanuit de astrale sferen zwanger had gemaakt met de Heilige Geest, zonder actie te ondernemen in de fysieke wereld. Anderen denken dat Aartsengel Gabriël Maria liet weten dat ze al zwanger was, als prachtig resultaat van de heilige lichamelijke samensmelting van haar en Jozef.

Hoe het ook zij, Maria was een aanstaande moeder, en hoogzwanger op het moment dat Keizer Augustus bedacht dat hij wilde weten hoeveel onderdanen hij eigenlijk had. En zonder internet, en gekoppelde persoonsgegevens, betekende dat in die tijd een grote volkstelling. Daarbij moesten mensen bovendien terug naar hun geboorteplek om daar ingeschreven te worden. Bureaucratie alom dus!

Voor die arme Maria betekende dit dat ze samen met Jozef moest gaan reizen, van de stad Nazaret in Galilea helemaal naar de stad Bethelem in Judea. Jozef kwam namenlijk uit de familie van koning David uit Bethlehem.

Dat reizen ging in die tijd lopend of als je rijk was per kameel. Maar Jozef was een timmerman en alles behalve welvarend. Gelukkig kon hij nog wel een ezeltje bemachtigen voor zijn geliefde. Het was een allerschattigst dier, dat zijn best deed de zware last van een zwangere vrouw te dragen op de lange reis.

Tegen de tijd dat het winter was en Maria al bijna ging bevallen, kwamen ze eindelijk aan in Bethlehem. Nu moet je weten dat dit een hele speciale plaats is. Aartsengel Mallory* heeft namelijk een etherisch thuis boven Bethlehem. Op deze plek op aarde was het Christus Licht al aanwezig, nog voor de geboorte van het kindje Jezus. Alles verliep daarmee precies volgens het grote Goddelijke plan.

Nu dachten Jozef en Maria zelf daar ongetwijfeld heel anders over. Helemaal toen Maria al volop weëen had, en alle herbergen en onderkomens vol zaten. Ze werden er behoorlijk wanhopig van. Ten einde raad vroeg Jozef of er echt geen plek meer was. Wat bleek? Er was slechts nog een stal beschikbaar.

In die tijd hielden dieren en mensen elkaar wel vaker warm in koude winters, maar voor de geboorte van een baby is een vieze stal natuurlijk niet helemaal wat ze in gedachten hadden. Toch waren ze maar al te dankbaar dat ze in elk geval een dak boven hun hoofd hadden, en Maria op het stro kon liggen en zitten om te bevallen.

Goddank was het een soepele bevalling, wat maar al te vaak heel anders was. Moeder en kind maakten het direct prima en vader Jozef was helemaal in de wolken met zijn prachtige gezin. Baby Jezus werd in een doek gewikkeld en mocht lekker slapen en schattig zijn in een voederbak die dienst deed als wiegje. Tja, als timmerman heb je natuurlijk wel oog voor dat soort praktische zaken.

Buiten de stad, in het veld, waren er bijzonder dappere herders die hun kudde schapen bewaakten in de koude winternacht. Het was trouwens wel een hele mooie nacht, vol met stralende sterren aan de donkere hemel. Opeens verscheen er een Engel, die zijn prachtige Hemelse Licht volop liet schijnen. Ik kan je vertellen dat dit een betoverend mooi licht is, dat zich niet laat vergelijken met welk ander licht dan ook!

De herders echter, die duidelijk geen medium waren, schrokken enorm. Wellicht waren ze bang dat ze ongemerkt in slaap waren gevallen en samen waren overgegaan naar de Hemel. De Engel stelde ze snel gerust door ze te vertellen dat hij goed nieuws kwam brengen. Bijzonder goed nieuws zelfs.

Terwijl de herders zich verwonderden over de pracht van de Engel, hoorden ze over de Messias, de Verlosser die was geboren in de stad. Opmerkelijk genoeg was dit bijzondere kindje niet geboren in een comfortabel en luxe huis, maar in een stal, en zou liggen in een voederbak.

Plotseling werd de Engel omringd met ontelbare andere Engelen. Zij prezen God en zeiden: 'Ere zij God in de hoge hemel en Vrede op aarde voor alle mensen.´ En even plots als zij waren verschenen, waren de Engelen weer terug in de hemel, onzichtbaar voor de verbijsterde herders.

Deze moesten eerst wel bijkomen van dat alles, en begonnen te praten met elkaar over wat ze hadden meegemaakt. Zij besloten naar de stad te gaan om met hun eigen ogen te zien of de boodschap van de Engelen klopte. En ja hoor, alles was precies zoals de Engel het had verkondigd. Jozef, en de zojuist bevallen Maria keken vertederd naar hun baby Jezus, die nietsvermoedend lag te slapen in de kribbe. 

Wauw! De herders waren diep onder de indruk, en na hun onverwachte kraamvisite konden ze niet anders dan zoveel mogelijk mensen vertellen over het kindje Jezus en alles wat de Engel hun had verteld over hem. Zij loofden God uitvoerig en duidelijk hoorbaar voor iedereen die zij onderweg tegenkwamen.

Jozef en Maria kregen ook visite van drie hele wijze mannen uit het Oosten. Het waren Magiërs, die wisten van de geboorte van een heel speciaal kind. Zij wisten ook dat zij dit kind zouden vinden in Bethlehem. Een grote ster zou de plek markeren waar zij deze Messias konden vinden. Deze wijsheid hadden zij op hun beurt vernomen van een profeet, een helderziende die deze voorspelling had opgeschreven.

De drie Magiërs waren van verschillende huidskleur en leeftijden. Ze kwamen uit verschillende oorden, ieder met hun eigen wijsheid en geschenken. Zo gaven zij mirre, wierrook en goud. Later werden deze mannen simpelweg De Drie Wijzen uit het Oosten genoemd, of de drie Koningen. Maar hoe je ze ook noemt, het staat vast dat ze zeer wijs waren en bijzonder onder de indruk van baby Jezus.

Zij wisten dat dit kindje zou uitgroeien tot een spiritueel zeer ontwikkelde man, die op een dag het gouden Christus Licht kon ontvangen en zo als mens in deze wereld zou brengen. Dat was erg belangrijk, want hoeveel moois de Engelen ons ook brengen, soms hebben we gewoon een medemens nodig die ons laat zien wat we allemaal in ons hebben aan mogelijkheden.


Voor de lezers die niet bekend zijn met het Christus Licht: stel je een grote gouden straal van licht en energie voor. Dit licht vult je helemaal met liefde, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Je kan deze liefde moeiteloos doorgeven, terwijl je geen enkel oordeel meer velt over jezelf, je leven of over de ander. Je voelt slechts liefde.

Deze hemelse liefde brengt jou wijsheid, heling en bescherming. Je leert dankbaar te zijn voor alle fijne en moeilijke dingen in je leven. Omdat beiden namelijk een gouden kans zijn voor je ziel om te ervaren en zich te ontwikkelen.

Stel je eens voor hoeveel blijdschap en verbinding dat zou brengen. Alsof je een loterij hebt gewonnen die geen geld uitkeert, maar je bergen liefde, dankbaarheid en geluk laat ervaren. De overvloed die daarbij meekomt, zorgt ervoor dat alles en iedereen op je pad komt, wat past bij jouw levensdoelen.

Stel je eens voor hoeveel stress jou dat zou schelen......

Stel je eens voor hoeveel licht dat zou brengen in jouw leven.........Winteraktie t.b.v. Stichting Vluchteling

Een belangrijk aspect van het verhaal over de geboorte van het kindje Jezus, is dat zijn ouders onderdak zochten terwijl ze verplicht en ongewild op reis waren. Het was een zware reis, en tegen de tijd dat Moeder Maria beviel, was er alleen nog een plek vrij in een stal.

In onze tijd nu zijn er veel mensen dakloos, gevlucht van huis voor bijvoorbeeld oorlog of door natuurrampen. Ze hebben onze hulp en vrijgevigheid hard nodig om de winter te kunnen overleven.

Daarom gaat 10 % van de netto-opbrengst van mijn praktijk gedurende de wintermaanden naar Stichting Vluchteling.

Deze aktie loopt van 21 december 2021 t/m 21 maart 2022

Engelen en het Kerstdiner

Engelen houden van feest! Dansen, zingen, muziek vieren, genieten, verbinden, schoonheid, leven.....! Je kunt van het Kerstdiner een feestelijke en prachtige maaltijd maken, of je deze nu voor jezelf bereidt of met anderen deelt.

Een suggestie hierbij is eens stil te staan bij alle mensen die hun deel hebben bijgedragen aan jouw eten: de boer, de mensen op de veiling, de vervoerders, de mensen in de distributiecentra of in de fabrieken waar het wordt verpakt, de medewerkers van de winkels enz.

Je zou ook stil kunnen staan bij de Aarde zelf, de dieren en planten die deel uitmaken van de kringloop aan leven die bijdroegen aan jouw maaltijd. Wanneer je alles en iedereen die jouw feestmaaltijd mogelijk maakt in gedachten bedankt, verhoogt dit je gevoel van liefde en waardering.

Voor veel mensen is het Kerstdiner een moment waarop ze vlees of vis eten. Toen ik aan deze nieuwsbrief werkte, kwamen Aartsengel Fhelyai en de Zonneschijn Gele Draak naar voren, en vroegen me hier iets over te schrijven. Aartsengel Fhelyai is een Engel die dieren helpt. Samen met de Zonneschijn Gele Draak die ook voor dieren zorgt, vraagt hij of je bewust wilt omgaan met dierenwelzijn. 

Mensen en dieren zijn op veel manieren met elkaar verbonden. Als mensheid en als planeet kunnen we alleen naar een hoger niveau van liefde komen, als we ook liefdevol en respectvol omgaan met dieren. Iedere keuze die je hierin maakt, ten behoeve van het dierenwelzijn, helpt. Dus ook als je kiest voor biologische honing, vlees met meer Beter Leven sterren, vis met keurmerken, Wilde Zalm in plaats van kweekzalm enz. 

Ook bewust omgaan met de hoeveelheid vlees die je eet, is een mooie stap voorwaarts. Wanneer je als vlees-/viseter dan nog het dier dankt dat jou voedt, is dit ook een daad van liefde en respect.

Tot slot: geniet ervan als je het diner deelt met anderen. Maak er iets moois en gezelligs van met elkaar waar iedereen zich geliefd en gewaardeerd voelt. Dat zijn de ware lichtpuntjes in het leven!


The Night Before Christmas

'Twas the night before Christmas, when all through the house
Not a creature was stirring, not even a mouse;
The stockings were hung by the chimney with care,
In hopes that St. Nicholas soon would be there;

The children have nestled all snug in their beds,
While visions of sugar-plums danced in their heads;
And mamma in her 'kerchief, and I in my cap,
Had just settled down for a long winter's nap,

When out on the lawn there arose such a clatter,
I sprang from the bed to see what was the matter.
Away to the window, I flew like a flash,
Tore open the shutters and threw up the sash.

The moon on the breast of the new-fallen snow
Gave the lustre of mid-day to objects below,
When what to my wondering eyes should appear,
But a miniature sleigh, and eight tiny reindeer,

With a little old driver, so lively and quick,
I knew in a moment it must be St. Nick.
More rapid than eagles his coursers they came,
And he whistled, and shouted, and called them by name;

"Now, Dasher! Now, Dancer! Now, Prancer And Vixen!
On, Comet! On Cupid! On, Donner And Blitzen!
To the top of the porch! to the top of the wall!
Now dash away! dash away! dash away all!"

As dry leaves that before the wild hurricane fly,
When they meet with an obstacle, mount to the sky,
So up to the house-top the coursers they flew,
With the sleigh full of toys, and St. Nicholas too.

And then, in a twinkling, I heard on the roof
The prancing and pawing of each little hoof.
As I drew in my hand and was turning around,
Down the chimney St. Nicholas came with a bound.

He was dressed all in fur, from his head to his foot,
And his clothes were all tarnished with ashes and soot;
A bundle of toys he had flung on his back,
And he looked like a peddler just opening his pack.

His eyes-how they twinkled! his dimples how merry!
His cheeks were like roses, his nose like a cherry!
His droll little mouth was drawn up like a bow,
And the beard of his chin was as white as the snow;

The stump of a pipe he held tight in his teeth,
And the smoke it encircled his head like a wreath;
He had a broad face and a little round belly,
That shook when he laughed like a bowlful of jelly.

He was chubby and plump, a right jolly old elf,
And I laughed when I saw him, in spite of myself;
A wink of his eye and a twist of his head,
Soon gave me to know I had nothing to dread;

He spoke not a word, but went straight to his work,
And filled all the stockings; then turned with a jerk,
And laying his finger aside of his nose,
And giving a nod, up the chimney he rose;


He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle,
And away they all flew like the down of a thistle.
But I heard him exclaim, ere he drove out of sight,

Happy Christmas To All, And To All A Good-night!

C.C. Moore (1822) 


Gechannelde boodschap van Moeder Maria

"Net zoals ik in mijn aardse leven voor mijn zoon Jezus mocht zorgen, mag ik nu vanuit de hemelse sferen zorgen voor jullie mensen op aarde. Dit kan ik doen door mijn licht van onvoorwaardelijke liefde en zorgzaamheid op jullie te laten schijnen, zodat jullie je geliefd en gekoesterd voelen.

Vraag mij om dit licht op jou te laten schijnen en door je heen te laten stromen wanneer je voelt dat je er behoefte aan hebt. Het helpt je ook om van jezelf te houden en goed voor jezelf te zorgen."


Oud en Nieuw

Op deze avond laten we op feestelijke wijze het afgelopen jaar achter ons. We blikken terug, en vooral ook vooruit naar het nieuwe jaar. We hebben goede voornemens en wensen waarmee we met frisse moed 2022 ingaan.

Het vuurwerk was van oudsher bedoeld om de geest, de energie van het oude jaar te verjagen met luide knallen. Het sierlijke licht ervan om het nieuwe jaar te vieren. Maar ook met knalerwten of met het laten knallen van ballonnen kunnen we deze traditie voortzetten. En met sterretjes en bubbels in ons drinken brengen we de sprankeling erin!

Ik wens je een feestelijk uiteinde van 2021!Esmee van Haaften


*Voor het vertellen van het kerstverhaal in deze editie heb ik me o.a. gebaseerd op het verhaal uit De Bijbel over de geboorte van Jezus en de Wijzen uit het Oosten zoals te lezen is op de website www.beleven.org. Maar ook op mijn eigen hart en spirituele pad als druïde. 

Verder brachten de Engelen me als altijd hun mystieke wijsheid en verdieping, mede door me te laten lezen in het prachtige boek van Diana Cooper en Tim Wild: The Archangel Guide to Ascension. (Uitgeverij Hayhouse, 2015)