Januari

09-01-2021

Lieve lezer,

Gelukkig Nieuw Jaar!

Januari 2021 is begonnen, en nu we aan het begin van een nieuwe jaarcyclus staan, heb je wellicht goede voornemens voor dit jaar. Helaas verdwijnen deze voornemens in het leven van alledag vaak als sneeuw voor de zon. Een beter alternatief is dat je een plan maakt waarmee je dit jaar aan je zielendoelen werkt. Zielendoelen zijn altijd doelen die je helpen om gelukkig en gezond te leven en jezelf te ontwikkelen op een manier die goed bij jou past.


Een plan maken met de Aartsengelen en je Beschermengelen

Als je een plan maakt voor dit jaar, kun je je Beschermengelen, Aartsengel Michaël, Aartsengel Chamuel en Aartsengel Ariël uitnodigen om je hierbij te helpen. Vraag ze wat je zielendoelen zijn, hoe je hier het beste aan kunt werken, en wat je ervoor nodig hebt. Hierna kun je Aartsengel Ariël vragen de dingen die ervoor nodig zijn op je pad te brengen. Schrijf alle informatie, alle gedachten en ingevingen op.Levensdoel Reading

Voordat je als mens geboren wordt, maak je in het Licht/De Bron een levensplan. Daarin worden o.a. afspraken gemaakt over je doelen voor dit leven. Als je geboren wordt, ben je dit plan en de de doelen vergeten. Maar door goed naar je hart te luisteren, of met de engelen te overleggen, kun je erachter komen wat je levensdoelen zijn.

Je hebt levensdoelen voor o.a. relaties, werk, ontspanning, creativiteit en spiritualiteit. Het mooie is dat ze door je leven heen ook kunnen veranderen. Als een doel afgerond is, dan komt er een nieuw doel.

Via een Engelen Kaart Reading of een Aquarius Akasha Reading, kun je hier meer inzicht in krijgen.

De hele maand januari ontvang je € 7,50 korting op een Levensdoel Reading


Aquarius Angels® Healing en Zielendoelen

Als je voor jezelf helder hebt wat je zielendoelen zijn, kun je in praktijk toch weerstand ervaren om deze doelen te gaan leven. Dan wil je er bijvoorbeeld echt iets mee gaan doen, en toch gebeurt dat niet. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere dingen, zoals negatieve gedachten of gevoelens erover van jezelf (denken dat het niet gaat lukken), projecties van anderen hierover enz.

Als je van je weerstand af wilt, kan een Aquarius Angels® Healing een goede oplossing zijn. Tijdens deze healing gebruik ik dan speciale technieken die betrekking hebben op het wegnemen van je weerstand, zodat je wel je zielendoelen kunt gaan leven.

De hele maand januari ontvang je € 7,50 korting op een Aquarius Angels® Healing

Moeder Aarde

De Engelen en Verlichte Meesters laten mij steeds opnieuw zien en weten, hoe belangrijk het is dat jij je als mens verbonden weet en voelt met Moeder Aarde. Het geeft je letterlijk houvast, bodem onder je voeten, stevigheid in je leven.

Zodra jij je hart open zet voor onze Aarde en het behoud ervan, en dankbaar bent voor alles wat de Aarde je geeft, vergroot je tegelijk ook je eigen geluk.

Daarom wil ik je uitnodigen om iedere maand een doel voor jezelf te stellen of iets te doen waarmee je de natuur helpt of duurzaam leeft. Het mag gewoon een klein doel zijn, en het is prima als je iets kiest waarmee je geld bespaart of dat gratis is. Maar het is wel belangrijk dat je het uit liefde voor Moeder Aarde doet.

Meditatie

. kies een rustig moment en een rustige plek, buiten in de natuur of binnen

. steek als je binnen bent een kaarsje aan

. ga gemakkelijk zitten.

. haal een aantal keren diep adem, zorg dat je adem rustig en in je buik is

. voel of je lichaam ontspannen is, door vanaf je kruin naar je voeten toe rustig je lichaam te voelen

. laat alle spanning door je voeten heen de aarde in stromen

. verbind je met de aarde, voel hoe je voeten op de grond zijn

. verbind je met de Spirit van de aarde, Gaia

. dank haar in gedachten voor al haar gaven: je eten, je drinken, de zuurstof, de natuur, de grondstoffen waar alles van gemaakt wordt, het gezelschap van de dieren en planten, de mineralen en edelstenen

. dank haar dat je altijd al je zorgen en spanning de aarde in mag laten stromen

. dank haar voor de levensenergie van de aarde die via je voeten je lichaam in stroomt

. dank haar voor haar liefde

. voel hoe je hart nu gevuld is met liefde en dankbaarheid

. breng je aandacht terug naar je lichaam, de plek waar je je bevindt en haal een aantal keren diep adem, beweeg rustig je handen en voeten

. dank het kaarsje (en doof de vlam eventueel)

Affirmatie

"Moeder Aarde geeft me alles wat ik nodig heb. Ik ben dankbaar voor alles wat ik van haar ontvang."

Door dagelijks deze affirmatie hardop te zeggen help je je eigen trilling hoog te houden.


Gechannelde boodschap van Aartsengel Chamuel

" Je staat aan het begin van een nieuw jaar, met volop nieuwe kansen en gelegenheid om een leven te creëren waar jij gelukkig van wordt. Vorig jaar stond voor veel mensen in het teken van Corona en alle uitdagingen en beperkingen die dat met zich meebracht.

Tegelijk ervaarden veel mensen vorig jaar, dat ze toe waren aan een ander leven en een andere wereld. De uitbraak van Corona, was de aanleiding om anders te gaan denken en handelen. Het was een eye-opener, creëerde ruimte in denken en voelen.

Hoewel de pandemie nog niet voorbij is, is het aan jezelf om de mogelijkheden (meer) vorm te gaan geven, en de veranderingen in je leven in te zetten waar je al langer behoefte aan had."En tot zover het eerste Engelenlicht Nieuws van dit nieuwe jaar. Geniet van deze frisse start!

In liefde,

Esmee van Haaften

Je bent welkom om te reageren op deze nieuwsbrief door te mailen naar engelenlicht@kpnmail.nl